Over

One Skin profileert zich als kennis- en adviesplatform voor de bouwsector. Het ontzorgt enerzijds eindklanten via projectbegeleiding, het linken van kennis en expertise, en matcht anderzijds de groep van partners met de juiste projecten.

One Skin verbindt

One Skin linkt de (partner)klanten met de markt en gaat via het commerciële team actief op zoek naar bouwprojecten. Voor elk bouwproject doorzoeken we ons klantenbestand en onze partner-pool waarmee we bouwheren, aannemers en architecten matchen met de meest geschikte partij. We gaan na welke expertise het best aansluit op een bepaalde werf, rekening houdend met de aard en de omvang van het werk. Op deze manier betekenen we een duidelijke meerwaarde voor grotere spelers die mogelijk niet de concrete expertise voor een bepaalde werf in huis hebben. Bovendien komt onze activiteit ook de nichebedrijven ten goede. Vaak zijn dit kleinere ondernemingen die niet de tijd of de middelen hebben om de voor hen meest interessante werven aan te trekken. Een platform dat de ontbrekende schakel betekent tussen de bouwsector en de nichebedrijven vult zodoende over de gehele lijn een opvallend hiaat in de bouwsector. Daarbovenop ontzorgen we bouwheren en staan we in voor projectbegeleiding en het afsluiten van de werf. We voeren alle administratieve werken uit, van vergunningsaanvragen over financiën tot werfverslagen, controles en oplevering. Onze tool brengt niet enkel de juiste mensen samen op de juiste werf, we nemen ook actief deel in het verhogen van de efficiëntie in het bouwtraject.
 

Eigen ontwikkelingen

One Skin wil zich niet beperken tot een adviserende en verbindende rol. Het schakelplatform van de CA groep draagt ook zelf actief bij aan technische oplossingen. Hiervoor spreken we onze jarenlange ervaring aan in gevelafwerking. Bouwheren en architecten kloppen bij ons aan met specifieke problemen. Samen met hen toetsen we de verwachtingen aan haalbare oplossingen. Vaak zijn dit eigen ontwikkelingen op maat van een specifieke werf. Het laat toe om innoverende oplossingen in de markt te zetten.